Danmarks ringborge

Danmark har 5 ringborge, som er forsvarsværker fra vikingetiden. Man har dateret alle 5 borge til tiden omkring 980 og bygherren anses for at være Harald Blåtand. Læs her om dem alle 5.

Aggersborg

Aggersborg er den første og den største af de danske ringborge med sine 45.000 m2 og en diameter på 240 meter. Borgkomplekset er opdelt i 4 dele af 2 veje gående hhv. nord-syg og øst-vest. I hver del har der været 12 langhuse.

Borgen er placeret ved Limfjorden, som var en af hovedfærdselsårene i vikingetiden, samt ved et af hærvejens passager over Limfjorden, så den har været strategisk uhyre godt placeret.

Der er ingen rekonstruktioner ved Aggersborg, men du kan hente app’en Aggersborg, der guider dig rundt i borgen, som den så ud, da den blev bygget. Den kan anbefales!

Fyrkat

Fyrkat er markant mindre end Aggersborg meden diameter på 120 meter og kun 16 langhuse i alt, men også her har der været tale om en strategisk god placering ved Mariager Fjord.

Model af Fyrkat

På borgområdet er stolpehullerne markeret. Du får et godt overblik oppe fra volden. På vej hen til borgen kommer du forbi et rekonstrueret langhus og vikingegravpladsen.

Billetten til Fyrkat gælder også til Vikingegården, som giver et indblik i livet på en stor gård i samme periode.

Nonnebakken

Nonnebakken, som ringborgen i Odense hedder, opkaldt efter et benediktinerkloster, der lå på højen i 1100-tallet, er der desværre ikke meget at skrive om.

Borgen, der har en diameter på 180 m, ligger nemlig under Odense by, og det er kun muligt at ane den lidt på højen, hvor Odd Fellow-palæet ligger. Voldene blev fjernet i 1909, og selve nonnebakken blev udjævnet for at bygge Odd Fellow-bygningen.

Trelleborg

Trelleborg ved Slagelse har ca. samme størrelse og opbygning som Fyrkat med 16 langhuse i borgområdet. Diameteren er dog kun 136 meter, men volden har været 17 meter tyk. Uden for borgen er der fundet 15 langhuse og flere grave.

Trelleborg

Placeringen af Trelleborg ved Tude Å og Vårby Å har i vikingetiden betydet adgang til Storebælt.

Trelleborgs placering tæt ved vand

Der er rekonstrueret et langhus og der er et museum ifm. borgen. Der er gratis entré, når der ikke er vikingemarked på borgen.

Det rekonstruerede langhus ved Trelleborg

Borgring

Den seneste i rækken af ringborge er Borgring ved Køge, som blev fundet i 2014.

Borgens opbygning er som de øvrige borge, hvor størrelsen er 145 m i diameter. Igen er der tale om en strategisk god placering, hvor vejene fra Roskilde og Ringsted mødes, og hvor der i vikingetiden har været en fjord, så de kunne sejle hertil.

Formidlingen er mere moderne, da man ser film på mobiltelefonen i stedet for rekonstruktioner og/eller plancher. I hverdagene kan man se arkæologerne arbejde. Der er planer om at lave et vikingeoplevelsescenter ifm. borgen, som skal åbne i 2023.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.